UPU

Semakan Syarat UPU Kelayakan Am Dan Khas Online

Cara Semak Syarat Kelayakan Permohonan UPU 2019 Kursus Pengajian

Cara Semak Syarat Kelayakan Permohonan UPU Online. Layak atau tidak anda untuk memohon UPU online? Berikut dikongsikan cara membuat semakan syarat UPU iaitu syarat kelayakan am dan khas program pengajian berdasarkan kepada kelulusan akademik pemohon. Para pelajar lepasan SPM/ STPM dan setaraf yang ingin membuat permohonan kemasukan ke UA/ IPTA, Politeknik, ILKA dan Kolej Komuniti boleh membuat semakan sebelum memohon.

Untuk makluman, tarikh permohonan UPU online sesi 2019/ 2020 adalah dari 25 Februari sehingga 2 April 2019. Terdapat beberapa sistem kaedah semakan online yang telah diwujudkan oleh JPT dan Politeknik bagi membolehkan para pelajar untuk menyemak kursus yang bersesuaian dengan keputusan akademik mereka. Antaranya adalah e-Panduan dan sistem emas.

Semakan Syarat UPU

Semakan Syarat Kelayakan Am Dan Khas UPU 2019 Secara Online

Berikut dikongsikan cara membuat semakan syarat UPU iaitu untuk syarat kelayakan am dan khas untuk kursus program pengajian ke Universiti Awam (UA)/ IPTA, Politeknik dan ILKA sesi kemasukan 2019/ 2020. Untuk makluman dan bermula dari bulan Mac 2015, istilah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah diganti dengan Universiti Awam (UA). IPTA pula diguna pakai bagi merujuk kepada Kolej Komuniti dan Politeknik.

Untuk makluman, terdapat banyak program pengajian dan kursus yang ada ditawarkan di kemasukan UPU online. Lepasan SPM/ STPM termasuk lepasan Asasi, Diploma, Matrikulasi dan STAM yang berminat untuk membuat permohonan melalui UPU, anda boleh membuat semakan syarat kelayakan UPU iaitu syarat am dan khas permohonan serta memilih jurusan yang layak dipohon menggunakan sistem semakan berikut.

Semakan Syarat UPU Online

Sistem Semakan Syarat Kelayakan ini dapat membantu pelajar dalam menyemak syarat kelayakan permohonan UPU termasuk semakan kelayakan pelbagai program pengajian di IPT.

 • Selain sistem semakan syarat kelayakan UPU ini, pelajar juga boleh menghadirkan diri ke Karnival Pendidikan Tinggi Negara atau Karnival Jom Masuk U di beberapa lokasi/ zon sekitar Malaysia sekitar bulan Mac 2019.

A. Syarat Am Permohonan UPU

Permohonan UPU online adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap yang mempunyai No. KP/My Kad sahaja. Bukan Warganegara hendaklah memohon terus ke UA berkaitan.

Syarat Am Kelayakan mengikut kategori adalah seperti berikut :-

a) Lepasan SPM

i) Universiti Awam (UA) / Politeknik Premier

 • Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh sekurang-kurangnya lima (5) kepujian termasuk subjek Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu serta lulus subjek Sejarah dalam peperiksaan SPM bermula tahun 2013

ii) Politeknik Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA

 • Boleh melakukan 3M (Membaca, menulis dan mengira)

b) Lepasan STPM / STAM / Setaraf

Kelayakan:

i) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

 • Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh kepujian dalam subjek Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam subjek Sejarah bermula tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu Kertas Julai adalah diambil kiraAtau

ii) Sijil Vokasional Malaysia (SVM)

Kesetaraan SVM dengan 3 kredit Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seperti berikut:

 • Kepujian dalam Bahasa Melayu 1104;
 • PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00;
 • PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.67;
 • Kompeten semua modul vokasional; dan
 • Lulus mata pelajaran Sejarah SPM (Sejarah 1251 bagi calon SVM kohort 2013- 2016)

  Dan

i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Memperoleh sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 subjek termasuk Pengajian Am

  Atau

ii) Matrikulasi atau Asasi

 • Memperoleh sekurang-kurangnya PNGK 2.00

  Atau

iii) Sijil Tinggi Agam Malaysia (STAM)

 • Memperoleh sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

  Atau

iv) Diploma atau Setaraf

 • Memperoleh kelulusan Diploma UA / Politeknik / IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);
  Atau
 • Lulus peperiksaan STPM tahun 2017 dan sebelumnya dengan memperoleh sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
  Atau
 • Matrikulasi / Asasi tahun 2017 dan sebelumnya dengan memperoleh sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
  Atau
 • STAM tahun 2016 dan sebelumnya dengan memperoleh sekurang-kurangnya Tahap Jayyid
  Atau
 • Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia / CGE A-level / International Baccalaureate Diploma / Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA

  Dan

Memperoleh sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysia University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku (5 tahun) iaitu mulai 1 Januari 2015

B. Syarat Khas Permohonan UPU

Pemohon perlu melepasi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam SYARAT KHAS PROGRAM e-Panduan untuk Permohonan Kemasukan ke UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf dan Lepasan STPM/Setaraf

C. Senarai Sistem Semakan Syarat UPU Online

Berikut disediakan sistem semakan syarat kelayakan UPU meliputi syarat am dan khas permohonan serta program pengajian. Hanya warganegara Malaysia yang mempunyai No. KP/ My Kad sahaja yang layak untuk membuat permohonan.

i) e-Panduan Permohonan Kemasukan ke Universiti Awam / Politeknik Premier

Sistem semakan e-Panduan ini memaparkan maklumat seperti berikut :-

 • Maklumat UA dan Politeknik Premier
 • Senarai Program pengajian yang ditawarkan
 • Syarat khas program

Untuk membuat semakan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi.ini, sila layari pautan URL di alamat di bawah dan lengkapkan semua maklumat yang diperlukan.

 1. Sistem Emas UPU (Lepasan SPM)
 2. Sistem Emas UPU (Lepasan STPM Setaraf)

ii) e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA

Maklumat semakan untuk permohonan kemasukan ke Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA. Informasi yang dipaparkan termasuk syarat am kemasukan, syarat khas permohonan program pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan serta maklumat lain berkaitan institusi berkenaan.

 • e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA : ePanduan

Semakan Syarat UPU Kelayakan Am Dan Khas Online

Anda juga boleh membuat semakan syarat kelayakan dan program pengajian Politeknik di

iii) Sistem IMASCU

 • Sistem semakan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, KPT. Panduan semakan di iMASCU

D. Adakah Anda Layak Membuat Permohonan UPU 2019-2020 Online?

Calon yang layak untuk memohon program pengajian yang ditawarkan beserta maklumat kategori pemohon adalah seperti berikut :-

i) Lepasan SPM/ Setaraf

Pelajar daripada kategori lepasan SPM / Setaraf adalah layak untuk membuat permohonan UPU Online bagi kemasukan UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA mengikut kelayakan dan minat. Program yang boleh dimohon adalah Program Asasi / Diploma di UA / Politeknik dan Sijil / Diploma di Koleh Komuniti dan ILKA. Bagi calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan setaraf, kategori layak memohon adalah seperti berikut:

 • SPM tahun semasa (Kategori A)
 • SPM bukan tahun semasa seperti tahun sebelum semasa (Kategori B)

ii) Lepasan STPM/ Setaraf

Bagi kategori permohonan untuk lepasan STPM dan setaraf, mereka yang layak memohon adalah seperti berikut:

a) STPM (Kategori A, S) Pemohon-pemohon yang menggunakan kelayakan STPM tahun semasa sahaja:

 • Kategori A : Aliran Sastera
 • Kategori S : Aliran Sains

b) Lepasan Matrikulasi (Kategori N. P, U, L, K, J,) . Pelajar Matrikulasi KPM / PASUM / Asasi UiTM tahun semasa seperti agihan berikut:

 • Aliran Sains Calon Matrikulasi KPM, PASUM dan Asasi UiTM :Kategori N
 • Aliran Perakaunan Calon Matrikulasi KPM : Kategori P
 • Aliran Undang-Undang Calon Asasi UiTM : Kategori U
 • Aliran Bahasa Inggeris Calon Asasi UiTM (TESL) : Kategori L
 • Aliran Kejuruteraan Calon Asasi UiTM : Kategori K
 • Aliran Teknikal Calon Matrikulasi KPM : Kategori J

c) Lepasan Diploma / Setaraf (Kategori G, E, F)

 • Diploma Universiti Awam (UA) / Diploma Politeknik : Kategori G
 • DKM / DLKM / DVM / Diploma IPTS / Luar Negara / Lain – lain kelayakan : Kategori E
 • Kelayakan Setaraf seperti A-level / IBD / Sekolah Sukan / STPM (bukan tahun semasa), Matrikulasi KPM (bukan tahun semasa), STAM (2 tahun sebelum tahun semasa), AUSMAT / SAM / ADFP / Foundation IPTS : Kategori F

d) Lepasan STAM (Kategori T)

 • Pelajar lepasan STAM tahun semasa dan satu tahun sebelum tahun semasa sahaja : Kategori T

Nota : Bagi pemohon Lepasan ASASI & DIPLOMA IPTS, pemilihan dan pengambilan adalah tertakluk sepenuhnya dibawah Senat Universiti.

E. Maklumat Lanjut Semakan Syarat UPU 2019

Untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan Permohonan Kemasukan Ke UA, Politeknik Dan ILKA Sesi 2019-2020 Online termasuk syarat kelayakan permohonan, sila layari :-

Dengan kewujudan sistem semakan syarat UPU secara online dapat membantu/ memudahkan pelajar seterusnya mengurangkan risiko tidak mendapat tempat di IPT disebabkan memohon luar dari kelayakan akademik mereka. Selamat membuat permohonan UPU 2019 secara online, moga permohonan anda berjaya.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close