UPU

Semakan Syarat UPU Kelayakan Am Dan Khas Online

Cara Semak Syarat Kelayakan Permohonan UPU 2019 Kursus Pengajian

Cara Semak Syarat Kelayakan Permohonan UPU Online. Layak atau tidak anda untuk memohon UPU online? Berikut dikongsikan cara membuat semakan syarat UPU iaitu syarat kelayakan am dan khas program pengajian berdasarkan kepada kelulusan akademik pemohon. Para pelajar lepasan SPM/ STPM dan setaraf yang ingin membuat permohonan kemasukan ke UA/ IPTA, Politeknik, ILKA dan Kolej Komuniti boleh membuat semakan sebelum memohon.

Untuk makluman, tarikh permohonan UPU online sesi 2019/ 2020 adalah dari 25 Februari sehingga 12 April 2019. Terdapat beberapa sistem kaedah semakan online yang telah diwujudkan oleh JPT dan Politeknik bagi membolehkan para pelajar untuk menyemak kursus yang bersesuaian dengan keputusan akademik mereka. Antaranya adalah e-Panduan dan sistem emas.

Semakan Syarat UPU

Semakan Syarat Kelayakan Am Dan Khas UPU 2019 Secara Online

Berikut dikongsikan cara membuat semakan syarat UPU iaitu untuk syarat kelayakan am dan khas untuk kursus program pengajian ke Universiti Awam (UA)/ IPTA, Politeknik dan ILKA sesi kemasukan 2019/ 2020. Untuk makluman dan bermula dari bulan Mac 2015, istilah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah diganti dengan Universiti Awam (UA). IPTA pula diguna pakai bagi merujuk kepada Kolej Komuniti dan Politeknik.

Untuk makluman, terdapat banyak program pengajian dan kursus yang ada ditawarkan di kemasukan UPU online. Lepasan SPM/ STPM termasuk lepasan Asasi, Diploma, Matrikulasi dan STAM yang berminat untuk membuat permohonan melalui UPU, anda boleh membuat semakan syarat kelayakan UPU iaitu syarat am dan khas permohonan serta memilih jurusan yang layak dipohon menggunakan sistem semakan berikut.

Semakan Syarat UPU Online

Sistem Semakan Syarat Kelayakan ini dapat membantu pelajar dalam menyemak syarat kelayakan permohonan UPU termasuk semakan kelayakan pelbagai program pengajian di IPT.

 • Selain sistem semakan syarat kelayakan UPU ini, pelajar juga boleh menghadirkan diri ke Karnival Pendidikan Tinggi Negara atau Karnival Jom Masuk U di beberapa lokasi/ zon sekitar Malaysia bermula dari hujung Januari sehingga bulan April 2019.

A. Syarat Am Permohonan UPU

Permohonan UPU online adalah terbuka kepada Warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap yang mempunyai No. KP/My Kad sahaja. Bukan Warganegara hendaklah memohon terus ke UA berkaitan.

Syarat Am Kelayakan mengikut kategori adalah seperti berikut :-

i. SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

 • Pemohon mestilah Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat KEPUJIAN dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan LULUS dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

ii. SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am; atau

iii. SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid; atau

iv. MALAYSIA UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam MUET. Tempoh sah laku (5 tahun) keputusan MUET yang diguna pakai adalah keputusan yang dikeluarkan mulai 01 Januari 2013

B. Syarat Khas Permohonan UPU

Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam SYARAT KHAS PROGRAM e-Panduan untuk Permohonan Kemasukan ke UA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf. MUET band 1 sebagai syarat khas kemasukan masih dilaksanakan oleh UA bagi program-program yang berasaskan bakat dan kecergasan

C. Senarai Sistem Semakan Syarat UPU Online

Berikut disenaraikan sistem semakan syarat kelayakan UPU meliputi syarat am dan khas permohonan serta program pengajian. Hanya warganegara Malaysia yang mempunyai No. KP/ My Kad sahaja yang layak untuk mengemukakan permohonan.

i) e-Panduan Permohonan Kemasukan ke Universiti Awam / Politeknik Premier

Sistem semakan e-Panduan ini memaparkan maklumat seperti berikut :-

 • Maklumat UA dan Politeknik Premier
 • Senarai Program pengajian yang ditawarkan
 • Syarat khas program

Untuk membuat semakan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar UPU, Jabatan Pendidikan Tinggi.ini, sila layari pautan URL di

 1. Sistem Emas UPU atau
 2.  Online MOHE

ii) e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA

Maklumat semakan untuk permohonan kemasukan ke Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti dan ILKA. Informasi yang dipaparkan termasuk syarat am kemasukan, syarat khas permohonan program pengajian, senarai program pengajian yang ditawarkan serta maklumat lain berkaitan institusi berkenaan.

 • e-Panduan Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti dan ILKA : fepanduan

Semakan Syarat UPU Kelayakan Am Dan Khas Online

Anda juga boleh membuat semakan syarat kelayakan dan program pengajian Politeknik di

iii) Sistem IMASCU

 • Sistem semakan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, KPT. Panduan semakan di iMASCU

D. Adakah Anda Layak Membuat Permohonan UPU 2019-2020 Online?

Calon yang layak untuk memohon program pengajian yang ditawarkan beserta maklumat kategori  pemohon adalah seperti berikut :-

i) Lepasan SPM/ Setaraf

Untuk permohonan Program Asasi/ Diploma Di UA/ Politeknik Dan Sijil/ Diploma Di Kolej Komuniti dan ILKA. Semua calon yang berkelulusan seperti berikut adalah layak dan berpeluang untuk mengemukakan permohonan kemasukan ke UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA berdasarkan kelayakan dan minat.

 • SPM 2017 (Kategori A)
 • SPM 2016 & 2015 (Kategori B)

ii) Lepasan STPM/ Setaraf

Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Di UA Dan Politeknik Premier. Semua calon yang berkelulusan seperti berikut adalah layak dan berpeluang untuk mengemukakan permohonan kemasukan ke Universiti Awam (UA) berdasarkan kepada kelayakan dan minat.

Dibawah kategori Lepasan Diploma/ setaraf melibatkan kelayakan seperti berikut:

 • Diploma UA/ Politeknik
 • DKM / DLKM / DVM / Diploma IPTS / Diploma Luar Negara/ Lain-lain Diploma
 • Kelayakan Setaraf seperti A-Level / IB/ AUSMAT/ SAM/ CPU/ STPM, Matrikulasi, STAM (Bukan tahun semasa)

Nota : Bagi pemohon Lepasan ASASI & DIPLOMA IPTS, Pemilihan dan Pengambilan adalah tertakluk sepenuhnya dibawah Senat Universiti.

E. Maklumat Lanjut Semakan Syarat UPU 2019

Untuk mendapatkan maklumat terkini berkaitan Permohonan Kemasukan Ke UA, Politeknik Dan ILKA Sesi 2019-2020 Online termasuk syarat kelayakan permohonan, sila layari :-

Dengan kewujudan sistem semakan syarat UPU secara online dapat membantu/ memudahkan pelajar seterusnya mengurangkan risiko tidak mendapat tempat di IPT disebabkan memohon luar dari kelayakan akademik mereka. Selamat membuat permohonan UPU 2019 secara online, moga permohonan anda berjaya.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close