Senarai UA Universiti Awam Di Malaysia

Senarai Universiti Awam (UA) Di Malaysia Terkini. Berapakah Universiti Awam yang terdapat di Malaysia? Terdapat 20 buah Senarai UA atau Universiti Awam terkini di Malaysia menurut informasi dari Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pendidikan Tinggi (UPU). UA dahulunya dikenali sebagai IPTA. Pelajar lepasan SPM dan STPM boleh membuat application UPU secara online bermula dari tarikh yang telah ditetapkan oleh BPKP JPT.

Untuk makluman, bermula dari bulan Mac 2015, istilah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah digantikan dengan Universiti Awam (UA). Manakala IPTA pula diguna bagi merujuk kepada Kolej Komuniti dan Politeknik.

Senarai UA

Universiti Awam (UA) Di Malaysia : Alamat Dan No Telefon

Berikut dikongsikan Senarai UA atau Universiti Awam yang terdapat di Malaysia yang memaparkan nama UA, cara hubungi, nombor telefon & fax serta alamat email dan Laman web.

IPTA kini dikenali sebagai UA (Universiti Awam) yang terdiri dari 20 UA yang dikategorikan seperti berikut :-

Senarai UA

A. Universiti Penyelidikan

 • UM : Universiti Malaya
 • USM : Universiti Sains Malaysia
 • UKM : Universiti Kebangsaan Malaysia
 • UPM : Universiti Putra Malaysia
 • UTM : Universiti Teknologi Malaysia

B. Senarai UA : Universiti Komprehensif

 • UiTM : Universiti Teknologi MARA
 • UiAM : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
 • UMS : Universiti Malaysia Sabah
 • UNIMAS : Universiti Malaysia Sarawak

C. Senarai UA : Universiti Berfokus

 • UUM : Universiti Utara Malaysia
 • UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • UTHM : Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 • UTeM : Universiti Teknikal Malaysia Melaka
 • UniMAP : Universiti Malaysia Perlis
 • UMT : Universiti Malaysia Terengganu
 • UMP : Universiti Malaysia Pahang
 • USIM : Universiti Sains Islam Malaysia
 • UniSZA : Universiti Sultan Zainal Abidin
 • UMK : Universiti Malaysia Kelantan
 • UPNM : Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Senarai Universiti Awam (UA) Beserta Alamat

Berikut adalah senarai lengkap nama Universiti Awam (UA) beserta alamat, no telefon. fax dan laman web untuk dihubungi :-

1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

 • TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
  PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
  PARIT RAJA
  86400 BATU PAHAT
  JOHOR
 • Tel 1 074537690
  Tel 2 074537375
  No Tel 3 074537689
  Tel 4 074537685
  Faks 074536085
  Emel pa@uthm.edu.my
  Web www.uthm.edu.my

2. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

 • BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
  PEJABAT PENDAFTAR
  UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
  HANG TUAH JAYA
  76100 DURIAN TUNGGAL
  MELAKA
 • Tel 1 063316086
  Tel 2 063316078
  No Tel 3 063316077
  Tel 4 063316073
  Faks 063316079
  Emel bpa@utem.edu.my
  Web www.utem.edu.my

3. UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)

 • KETUA
  BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
  UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
  KAMPUS GONG BADAK
  21300 KUALA NERUS
  TERENGGANU
 • Tel 1 096687704
  Tel 2 096687762
  No Tel 3 096688888
  Faks 096687843
  Emel bpa@unisza.edu.my
  Web www.unisza.edu.my/bpa

4. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

 • PENGARAH
  BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR
  BANGUNAN INOVASI
  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
  40450 SHAH ALAM
  SELANGOR
 • Tel 1 0355443195
  Tel 2 0355443198
  No Tel 3 0355442798
  Faks 0355438534
  Emel bpp@salam.uitm.edu.my
  Web www.uitm.edu.my

5. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

 • JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK
  BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
  UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
  21030 KUALA TERENGGANU
  TERENGGANU
 • Tel 1 096684532
  Tel 2 096684219
  Faks 096684143
  Emel akademik@umt.edu.my
  Web www.umt.edu.my

6. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

 • KETUA PENTADBIRAN AKADEMIK ANTARABANGSA
  BAHAGIAN AKADEMIK
  TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA
  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
  43400 UPM SERDANG
  SELANGOR
 • Tel 1 0389466059
  Tel 2 0389467820
  No Tel 3 0389466056
  Tel 4 0389466000
  Faks 0389426469
  Emel akd@upm.edu.my
  Web www.upm.edu.my

7. UNIVERSITI MALAYA (UM)

 • KETUA PENOLONG PENDAFTAR KANAN
  SEKSYEN KEMASUKAN & REKOD
  BAHAGIAN AKADEMIK
  BANGUNAN PEPERIKSAAN, UNIVERSITI MALAYA
  50603 KUALA LUMPUR
  W.P. KUALA LUMPUR
 • Tel 1 0379673279
  Tel 2 0379673440
  No Tel 3 0379673502
  Tel 4 0379673441
  Faks 0379673449
  Emel skr@um.edu.my
  Web www.um.edu.my

8. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

 • PENGARAH
  BAHAGIAN REKRUTMEN DAN KEMASUKAN PELAJAR
  PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (A & A)
  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
  81310 JOHOR BAHRU
  JOHOR
 • Tel 1 075537645
  Tel 2 075537573
  No Tel 3 075537795
  Tel 4 075537809
  Faks 075537646
  Emel upa@utm.my
  Web www.utm.my

9. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)

 • BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN KEMASUKAN
  UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA
  JALAN GOMBAK
  53100 KUALA LUMPUR
 • Tel 1 0361964000
  Tel 2 0361964040
  No Tel 3 0361964047
  Tel 4 0361964048
  Faks 0361964724
  Emel admissions@iium.edu.my
  Web www.iium.edu.my/

10. UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

 • KETUA, BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
  UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  71800 BANDAR BARU NILAI
  N.SEMBILAN
 • Tel 1 067988144
  Tel 2 067988331
  No Tel 3 067988102
  Tel 4 067988102
  Faks 067986023
  Emel bpa@usim.edu.my
  Web www.usim.edu.my

11. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

 • BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA)
  CANSELERI TUN ABDUL RAZAK
 • UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
  26600 PEKAN
  PAHANG
 • Tel 1 094245252
  Tel 2 094245263
  No Tel 3 094245268
  Tel 4 094245269
  Faks 094245262
  Emel bpa@ump.edu.my
  Web www.ump.edu.my

12. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP)

 • UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
  BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
 • JABATAN PENDAFTAR UNIMAP
 • TKT. 3, BANGUNAN KWSP, JALAN BUKIT LAGI
  01000 KANGAR
  PERLIS
 • Tel 1 049798706
  Tel 2 049797941
  No Tel 3 049797940
  Faks 049798703
  Emel kemasukan@unimap.edu.my
  Web www.unimap.edu.my

13. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)

 • KETUA PENOLONG PENDAFTAR
  BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
  UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA
  KEM SG BESI
  57000 KUALA LUMPUR
  W.P. KUALA LUMPUR
 • Tel 1 0390513400
  Tel 2 0390513453
  No Tel 3 0390514602
  Faks 0390562511
  Emel akademik_bpa@upnm.edu.my
  Web www.upnm.edu.my

14. UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)

 • TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
  BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR)
  ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI USM
  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
  11800 MINDEN, P.PINANG
 • Tel 1 046533196
  Tel 2 046535168
  Faks 046533328
  emel : admissions@usm.my
  Web www.usm.my

15. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

 • PENDAFTAR
  BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
  JALAN SLIM
  35900 TANJONG MALIM
  PERAK
 • Tel 1 054506932
  Tel 2 054506929
  No Tel 3 054506930
  Tel 4 —
  Faks 054582670
  Emel akademik@upsi.edu.my
  Web www.upsi.edu.my

16. UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

 • PENDAFTAR
  BAHAGIAN PENGAJIAN PRASISWAZAH, ARAS G, BANGUNAN CANSELORI
  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
  94300 KOTA SAMARAHAN
  SARAWAK
 • Tel 1 082581166
  Tel 2 082581056
  No Tel 3 082581063
  Tel 4 082581165
  Faks 082-581048
  Emel adminbpps@unimas.my
  Web www.unimas.my

17. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

 • TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK
  PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK
  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  43600 UKM BANGI
  SELANGOR
 • Tel 1 0389118463
  Tel 2 0389118464
  No Tel 3 0389118465
  Faks 0389118471
  Emel akad@ukm.edu.my
  Web www.ukm.my

18. UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

 • BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK
  JALAN UMS
  88400 KOTA KINABALU
  SABAH
 • Tel 1 088320213
  Tel 2 088321259
  No Tel 3 088320053
  Tel 4 088320701
  Faks 088320090
  Emel pejakdmk@ums.edu.my
  Web www.ums.edu.my

19. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

 • JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK
  UNIVERSITI UTARA MALAYSIA,
  UUM SINTOK,
  KEDAH
  06010 SINTOK
  KEDAH
 • Tel 1 049283309
  Tel 2 049283334
  No Tel 3 049283324
  Tel 4 049283323
  Faks 049283305
  Emel heanet@uum.edu.my
  Web hea.uum.edu.my

20. UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) – Senarai Universiti Awam

 • BAHAGIAN PENTADBIRAN AKADEMIK
  UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
  KAMPUS BACHOK, BEG BERKUNCI 01, 16300 BACHOK, KELANTAN
 • Tel : 09 – 7797 010, 09 – 7797 027, 09 – 7797 0005. Fax : 09 – 7797 002
  Email: akademik@umk.edu.my
 • Laman Web http://www.umk.edu.my/

Semoga perkongsian Senarai UA – Universiti Awam di Malaysia boleh dijadikan panduan dan rujukan buat pelajar semasa membuat permohonan kemasukan ke UA berkaitan. Selamat membuat permohonan kemasukan ke UA yang dihajati.

Tinggalkan Balasan