UPU

Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

Pengiraan Markah Merit Aliran Sains Dan Sastera Kemasukan Ke UA/ IPTA

Contoh Pengiraan Merit UPU Aliran Sains Dan Sastera Lepasan SPM. Kepada lepasan SPM atau setaraf yang bakal menyambung pengajian ke Universiiti Awam/ Institusi Pengajian Tinggi Awam. Berikut disediakan sedikit panduan berkenaan Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM untuk Aliran Sains/ Sastera buat rujukan pemohon UPU. Cara pengiraan markah merit kemasukan pelajar ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan SPM atau setaraf adalah berdasarkan prinsip meritokrasi.

Ianya mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum yang diselaraskan dengan sistem penggredan baru keputusan SPM. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menggunakan cara ini mulai Sesi Akademik 2010/2011. Mulai tahun 2010, KPM telah melaksanakan sistem penggredan baru bagi  calon Lepasan SPM 2009. Sistem penggredan baru tersebut mewujudkan peringkat kelulusan A+.

Sehubungan itu, KPT juga akan melaksanakan kaedah pengiraan markah merit terkini dengan perubahan kecil kepada kaedah sedia ada. Pengiraan markah merit adalah berdasarkan nilai gred mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah. Kiraan markah merit calon adalah merangkumi proses penentuan aliran, penyediaan dan pengiraan merit serta penyediaan susunan merit.

Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM

Pengiraan Markah Merit Kemasukan Ke UA/ IPTA

Kriteria pemilihan kemasukan ke Universiti Awam dan Poliyeknik Premier untuk program pengajian Lepasan SPM adalah seperti berikut:-

 1. Pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM dan pencapaian dalam aktiviti kokurikulum;
 2. Tanggungan, pendapatan dan tempat tinggal (SES); (bagi permohonan ke Politeknik Konvensional / METrO, Kolej Komuniti dan ILKA)
 3. Kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian dipohon;
 4. Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan;
 5. Memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA;
 6. Lulus temu duga/ujian bagi program bertemu duga/ ujian;
 7. Program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan; dan
 8. Bilangan tempat yang disediakan oleh UA, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA.

Penentuan Aliran SPM (Sains Atau Sastera)

Kaedah penentuan aliran sains bagi semua calon adalah dengan mengguna pakai 4 daripada 5 mata pelajaran utama seperti berikut :

 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi atau Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan / Ekonomi Rumah Tangga / Teknologi Maklumat / Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Sains Pertanian / Pengajian Agro Teknologi / Pengetahuan Sains Sukan

Contoh Pengiraan Merit UPU Aliran Sains Lepasan SPM

Pemohon yang tidak memenuhi komponen Aliran Sains secara automatik dimasukkan ke Aliran Sastera.

Markah Kokurikulum

 1. Markah kokurikulum 10% bagi calon sekolah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan dibekalkan oleh Bahagian Seni dan Kokurikulum KPM kepada BPKP JPT
 2. Bagi calon persendirian, markah kokurikulum adalah berdasarkan maklumat kokurikulum yang diisi semasa mengemukakan permohonan
 3. Markah kokurikulum dikira berdasarkan purata 2 daripada 4 bidang yang terbaik dengan markah 10%.

Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

Dasar pemilihan pelajar ke UA/ IPTA. Politeknik, ILKA dan Kolej Komuniti adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai :-

 • a) UA & Politeknik Premier : 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum.
 • b) Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti & ILKA :  75% markah akademik, 10% markah kokurikulum dan 15% Status Sosio-Ekonomi (SES)

i) Kemasukan Ke UA Dan Politeknik Premier

Markah Akademik : Nilai gred mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah adalah seperti berikut:-

Contoh Pengiraan Merit UPU Aliran Sains Lepasan SPM

a) Aliran Sains

Kaedah Pengiraan Markah Akademik bagi Aliran Sains adalah seperti berikut :-

 • a) 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut:-
  • i. Matematik
  • ii. Matematik Tambahan
  • iii. Fizik
  • iv. Kimia
  • v. Biologi atau salah satu dari mata pelajaran berikut:-
   • Pengajian Kejuruteraan Awam/ Elektrik & Elektronik/ Mekanikal/ Reka Cipta/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Pertanian/ Teknologi Maklumat/ Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Pengetahuan Sains Sukan / Pengurusan Makanan;

DAN

 • b) 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain.

b) Aliran Sastera

Kaedah Pengiraan Markah Akademik bagi Aliran Sastera adalah seperti berikut :-

 • a) 90 markah dari 5 mata pelajaran berikut:-
  • i. Bahasa Melayu
  • ii. Matematik
  • iii. Sains
  • iv. Sejarah
  • v. Pendidikan Islam atau salah satu mata pelajaran berikut:-
   • Pendidikan Syariah Islamiah / Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah / Pendidikan Moral;

DAN

 • b) 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain

Pengiraan Markah Merit melibatkan komponen adalah seperti berikut :-

Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

ii) Kemasukan Ke Politeknik Konvensional/ METrO, Kolej Komuniti Dan ILKA

Markah Akademik : Nilai gred mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah adalah seperti berikut:-

Contoh Pengiraan Merit UPU Aliran Sains Lepasan SPM

Kaedah Pengiraan Markah Akademik adalah seperti berikut :-

 • a) Mengambil kira 5 mata pelajaran berikut:-
  • i. Bahasa Melayu;
  • ii. Matematik/ Matematik Tambahan dan
  • iii. Satu (1) mata pelajaran SPM terbaik dari kumpulan Sains/ Vokasional/ Teknologi dan
  • iv. Dua (2) mata pelajaran terbaik yang belum diambil kira

Pengiraan Markah Merit melibatkan komponen adalah seperti berikut :-

Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf

A. Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM (Aliran Sains)

 1. Andaikan keputusan peperiksaan calon aliran sains yang mengambil 9 mata pelajaran;
  • Bahasa Melayu A+
  • Bahasa Inggeris A+
  • Pendidikan Islam A+
  • Sejarah A+
  • Matematik A+
  • Matematik Tambahan A
  • Fizik A-
  • Kimia A
  • Biologi A
 2. Pengiraan markah akademik untuk 5 mata pelajaran utama (Aliran Sains)
  • Matematik A+ = 18
  • Matematik Tambahan A = 16
  • Fizik A- = 14
  • Kimia A = 16
  • Biologi A- = 14
  • JUMLAH = 78
 3. Pengiraan markah akademik bagi 3 mata pelajaran terbaik SPM lain yang diambil (Aliran Sains):
  • Bahasa Melayu A+ = 18
  • Bahasa Inggeris A+ = 18
  • Pendidikan Islam A+ = 18
  • JUMLAH 54
 4. Markah Akademik Bagi Pengiraan Markah Merit Pelajar
  • Markah Akademik = Markah Mata Pelajaran + Markah Mata Pelajaran Utama Aliran Terbaik
  • Pengiraan Markah Mata Pelajaran Utama Aliran = (78 x 90)/90 = 78
  • Pengiraan Markah Mata Pelajaran Terbaik = (54 x 30)/54 = 30
 5. Jumlah Markah Akademik
  = (Markah Mata Pelajaran Utama Aliran + Markah Mata Pelajaran Terbaik)/120 x 90
  = (78 + 30)/120 x 90
  = 81

6. Markah Merit Calon ialah Markah Akademik + Markah Kokurikulum

MARKAH AKADEMIK (81) + MARKAH KOKURIKULUM (8) = MARKAH MERIT (89)

B. Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM (Aliran Sastera)

Contoh Aliran Sastera mengambil 9 Mata pelajaran dan Pengiraan Markah Akademik 5 mata Pelajaran Utama (Aliran Sastera)

contoh pengiraan merit aliran sastera spm

Pengiraan Markah Akademik Bagi 3 Mata Pelajaran Terbaik Lain Yang Diambil (Aliran Sastera)

contoh pengiraan merit upu lepasan spm aliran sastera

Markah Akademik Bagi Pengiraan Markah Merit Pelajar

 • Markah Merit = Markah 5 Mata pelajaran Utama Aliran Sastera + Markah 3 mata Pelajaran Terbaik
 • MP Aliran Utama (Markah) = 58 x 90/ 90 = 58
 • Markah MP Terbaik = 42 x 30/ 54 = 23.3
 • Jumlah Markah Akademik = Markah MP Utama Aliran + MP Terbaik x 90/ 120
  = (58 + 23.3) x 90/ 120

Markah Merit Calon ialah Markah Akademik (60.9) + Markah Kokurikulum (7) = 67.9

C. Contoh Pengiraan Markah Merit Ke Program Pengajian Di Politeknik Konvensional/ METRO, Kolej Komuniti Dan ILKA (TVET)

Contoh calon SPM mengambil 8 Mata Pelajaran dan Pengiraan Markah Akademik 5 Mata Pelajaran.

Contoh Pengiraan Markah Merit UPU lepasan spm

Markah Akademik bagi pengiraan Markah Merit Calon

Contoh pengiraan markah merit upu lepasan spm politeknik vokasional

Semoga perkongsian maklumat Contoh Pengiraan Merit UPU Lepasan SPM/ Setaraf untuk Aliran Sains dan Sastera Lepasan SPM ini boleh dijadikan panduan buat yang memerlukan. Selamat membuat permohonan UPUonline dan diucapkan semoga anda berjaya.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close